Elements by Schneider Electric
Bulgaria

Близо до природата/ Close to nature

Интериорно студио ГЕРГ/ GERG interior studio r

08.02.2022

Представям на Вашето внимание офис на фирма доставчик на козметични продукти, хранителни добавки и медицински изделия. В интериорното оформление наблягаме на топли и спокойни тонове, облицовки и декорации, излъчващи уют и комфорт. Мебелни плоскости с дървесен фладер и стени от зеленина. Усещане за близост с природата, комбинирано с модерна визия, загатваща високо технологичен профил, но и натуралния произход на продуктите, предлагани от търговеца. Фоайето е вътрешно. За да осигурим естествена светлина, заменихме интериорните стени към офис пространствата със стъклени витрини. Фолиото с препратка към логото на фирмата осигурява дискретност на работещите. Конферентната зала е решена с цветни акценти, светли тонове и усещане за уют, което дават зеленината и плоскостите с дървесна визия. Работните помещения продължават цялостната концепция. Ключовете и контактите от серия UNICA в бяло следват линията на заложения дизайн. За пода са подбрани мокетни плочи, аранжирани в преливаща мозайка в сивата гама. Целта е да постигнем идеалната комбинация от дизайн, практичност и удобство за посетители и персонал. I present to your attention an office of a company supplier of cosmetic products, food supplements and medical devices. In the interior design, we emphasize warm and calm tones, finishes and decorations, radiating coziness and comfort. Furniture panels with wood flader and walls of greenery. A feeling of closeness to nature, combined with a modern vision, hinting at a high-tech profile, but also the natural origin of the products offered by the trader. The lobby is inside. To provide natural light, we replace the interior walls of the office spaces with glass windows. Foil with reference to the company logo provides discretion to employees. The conference hall is designed with color accents, light tones and a feeling of coziness, which give the greenery and panels a woody look. The workspaces continue the overall concept. The switches and sockets from the UNICA series in white follow the line of the set design. Carpet tiles have been selected for the floor, arranged in a flowing mosaic in the grey range. The goal is to achieve the perfect combination of design, practicality and convenience for visitors and staff.