Elements by Schneider Electric
Bulgaria

Административна сграда - Хидробетон

MI Concrete

05.03.2022

Основната дейност на фирмата възложител (производство на бетон и бетонови разтвори) и местонахождението на сградата, решават и концепцията за нейната визия и вложените материали – административната сграда е изпълнена с видим бетон. Най-добрата визитка, олицетворяваща познанията за технологията на бетона и представяща продукт, в съответствие с най-съвременните световни достижения. Функционалност, комфорт на обитаване, внимание към детайла и иновация са движещите сили за създаването на административната сграда. Характерни за интериора са естественото горно осветление, големите витрини, видимите инсталации, комбинацията от бетон, дърво, стъкло и метал и играта на причудливи сенки. Засенчването на помещенията се осъществява посредством външни ротиращи се дървени ламели, разположени по източната и южната фасада. Сменяйки позициите си сградата придобива различен характер – от дискретна и затворена до ажурна и отворена. Пропуснатите лъчи светлина и хвърлените сенки създават чувство за уют в офисите и образуват красиви светлинни коридори в екстериора. Умивалници, плотове, маси, работни бюра, завеси и картини в интериорните пространства демонстрират иновативните свойства на високоякостния бетон. Три метрово бетоново пано приветства посетителите на сградата. Картината от бетон е триизмерно изображение, в което светлината и сянката играят основна роля за проектирането на образа. Фронтално то е едва доловимо, а с промяна на светлината и хвърлените сенки се вижда и най-малкият детайл. Проектът цели да създаде подходяща работна атмосфера на служителите, да допринесе за развитието на компанията и да я представи достойно в сферата на строителството.