Elements by Schneider Electric

Общи условия на конкурс „ЕЛЕМЕНТИ“ 2021-2022

Правила и условия за участие в конкурса „ЕЛЕМЕНТИ“ на Шнайдер Електрик България

Шнайдер Електрик България ЕООД, наричан по-долу Организатор, организира отворен конкурс за студиа по интериорен дизайн и архитектура в България и Албания. В конкурса Организаторът обявява, че ще предостави на печелившите в конкурса награди за първо и второ място, както и специална награда на публиката, описани по-долу.

1. Цел на конкурса
Целта на конкурса е да отличим българските и албанските студиа за интериорен дизайн и архитектура, чрез награждаване за първо, второ и трето място за реализация на интериорин проект с електрически ключове и контакти от Schneider Electric.

2. Условия за участие в конкурса
2.1. В конкурса могат да се включат
Всички студиа и отделни лица, изпълняващи поръчки за интериорен дизайн и архитектура, които се намират на територията на България и Албания. Изключение правят предприятия, чийто представител е член на журито. Те нямат право на участие в конкурса, поради конфликт на интереси.

2.2. Съгласие за обработване на лични данни
С участието си в конкурс Елементи участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в инициативата. Те предоставят изричното си съгласие, организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, без той да дължи допълнително възнаграждение за това. Организаторът Шнайдер Електрик България ЕООД изпълнява ролята на Администратор на лични данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство. За повече информация участниците могат да се консултират с Известието за поверителност на личните данни, където Шнайдер Електрик България ЕООД уведомява участниците в конкурс Елементи за това как ще обработва личните им данни.

2.3. Съгласие за създаване на клиентска история с всички отличени
За да изпълни целта си да насърчи развитието на студиата за интериорен дизайн и архитектура в България и Албания, Шнайдер Електрик България ЕООД трябва да може да популяризира успешните проекти, участвали в конкурса „Елементи“. Ето защо с участието си в настоящия конкурс, всички кандидатствали се съгласяват, че ако бъдат отличени и спечелят награда, ще приемат да участват в клиентска история, която показва тяхното фирмено име, фирмено лого, като може да бъде текст със снимки, видео или друга форма, подходяща за популяризиране на пазара, без за това да им се дължи допълнително възнаграждение.

3. Изисквания към проектите
В конкурса се допускат само интериорни проекти, завършени в периода юли 2021 – февруари 2022. Всеки автор на проект, може да направи регистрация за участие само с един проект. Проектът трябва да представя затворено помещение, изключения правят пространства с отворена и затворена част на помещението като например зимна градина или магазин с отворена лицева част. Участващият проект може да представя интериорен дизайн на стая от апартамент, офис пространство, магазин, ресторант, зимна градина, лоби на хотел и т.н. Проекти, които не се приемат за такива са открити публични пространства, търговски центрове, спортни зали и подобни.

3.1. Регистрация
Регистрацията на проект става единствено и само чрез микросайта на Шнайдер Електрик за конкурс „Елементи“. Регистрации под друга форма и на други места се считат за невалидни. Всеки кандидатстващ проект трябва да отговаря на изискванията и условията на конкурса. Всеки проект, който не отговаря на изискванията се счита за невалиден. За всеки проект, кандидатът трябва да попълни формуляр за регистрация:

В полетата за регистрация се попълва както следва:

 • Име на обекта – на български /английски или албански/ език;
 • Автор – името на автора на български /английски или албански/ език;
 • Телефон и Е-mail – чрез тях организаторите ще се свържат с кандидата и ще изпращат информация към него;
 • Кратко описание на български /английски или албански/ език, в което да се представят специфичните предимства и оригинални интериорни решения на проекта.
 • Прикачи снимки - до 8 броя снимки от реализацията на проекта, които ще се използват при журирането, на страниците на Платформата и в Интернет, като някои от снимките трябва да показавт използваните ключове и контакти на Шнайдер Електрик.
 • Прикачи видео по желание – 1 брой видео от проекта.

3.2. Снимков и видео материал
Всеки участник в конкурса трябва да прикачи снимки на изпълнения проект. Снимките трябва да представят ясно цялостната концепция на проекта. Задължителен тип снимки са: снимка на цялостния проект и снимки на продуктите на Шнайдер Електрик. Допълнителните снимки могат да представят елементите в интериорния дизайн, които авторът/ -те счетат за важни за доброто представяне на реализацията на проекта. Видеото е пожелателен елемент. В изпратените снимки не се допускат водни знаци, лога и допълнителни текстове.

4. Етапи и срокове на участие в конкурса
4.1. Етапи на провеждане на конкурса

 1. Всеки кандидат трябва да попълни регистрационния формуляр и изпрати необходимите материали. Така проектът му попада в етапа проверка за съответствие с условията и изискванията на конкурса. Всеки кандидат ще получи уведомление на подадения електронен адрес, че кандидатурата е приета и предстои да бъде разгледана за одобрение и преминаване на следващия етап. Заявката трябва да бъде изпратена в рамките на посочения срок (виж т. 4.2 Срокове за провеждане на конкурса).
  * Дисквалифицираните кандидатури получават уведомително писмо на електронния адрес с информация за причината за отхвърляне. Всеки дисквалифициран проект може да бъде допълнен/поправен и изпратен за ново разглеждане.
 2. Преминалите първия етап проекти анонимно ще бъдат представяни в етапа „журиране“. Участниците получава уведомително писмо на електронния адрес, с информация, че проектът е одобрен и номиниран за разглеждане в следващия етап.
 3. Номинираните проекти се публикуват в закрита платформа за журиране. С цел максимална обективност, класирането на проектите се извършва от 3-членно жури от признати специалисти и авторитети, които са посочени на микросайта на Шнайдер Електрик. Оценката на всеки проект е сумата от точки (от 1 до 10), присъдени по разнообразни единни критерии. Номинираните проекти се публикуват и в открита платформа за журиране, на която жури би могъл да бъде всеки един човек, който е посетил сайта и се е регистрирал за „публика“. Публиката ще има възможност да харесва до 3 проекта и по този начин да дава своя вот за номинираните проекти. Гласуването става чрез натискане на “like” бутон. Натискането на този бутон е форма на електронен вот.
 4. Финалния етап е награждаването на проектите финалисти, събрали най-много точки. Проектите „финалисти“ ще бъдат два типа – два проекта „финалисти“, определени от журито и един проект „финалист“, определен от публиката. Първите два проекта с най-висок брой точки, дадени от трите члена на журито, се класират за първа и втора награда. Проектът с най-много събрани гласове на публиката се класира за наградата на публиката. Резултатите се обявяват на Церемонията по награждаването.

Основните стандарти за оценка на журито включват със следните критерии:

 • Цялостно въздействие
 • Оптимизация на пространството
 • Ергономия
 • Екология и природосъобразност
 • Оригиналност и новаторство
 • Съчетаване на използваните материали и елементи
 • Използвани ключове и контакти на Шнайдер Електрик

4.2. Срокове на провеждане на конкурса

 • От 10.07.2021 до 18.03.2022 всички желаещи могат да направят своята регистрация;
 • От 18.03.2022 до 29.03.2022 – журиране и определяне на победителите;
 • От момента на одобряване на кандидатурата и качване на проекта на микросайта на Шнайдер Електрик до 18.03.2022 – гласуване на публиката;
 • Всички резултати от конкурса ще бъдат обявени в церемония през март 2022 г. в България.

5. Награди

5.1. Наградите за първо и второ място се различават една от друга. Те ще бъдат връчени на печелившите проекти от представител на журито на Церемония по награждаването, която ще се проведе през месец март, 2022 година в София, България. Проектът с най-голям брой точки ще получи наградата за първо място – посещение на завода Puente La Reina за изработката на дизайнерските ключове и контакти на Шнайдер Електрик в Pamplona, Испания и кратка екскурзия в града с представител на Шнайдер Електрик. Проектът с втори по брой точки ще получи наградата за второ място – почивка за двама в бутиков хотел в България или Албания според страната, от която е наградения проект. За печеливш проект от България наградата е почивка в Uva Nestum Wine & SPA резорт в България. Проектът с най-голям вот от публиката ще спечели специалната награда на публиката – таблет iPad на Apple.

5.2. Шнайдер Електрик България ЕООД държи правото да определи датата на получаване на наградата за първо място спрямо условията на посещаване на Puente La Reina съгласно Covid-19 пандемията. Датата може да бъде споделена с победителя на по-късен етап от конкурса и да бъде променена съобразно епидемичната обстановка. Шнайдер Електрик България ЕООД гарантира получаването на наградата, като срокът за получаване ще бъде съобразен с политиките на страните за борба с вируса Covid-19.

5.3. Шнайдер Електрик България ЕООД ще даде възможност на победителя на второ място сам да определи датата си на посещение в съответния курорт и хотел, като предостави ваучер за посещение с дълъг период на валидност.

5.4. Шнайдер Електрик България ЕООД уведомява победителите, че са спечелили, на посочените имейл адреси в регистрационната форма за участие. Организаторът има ангажимент да уведоми два пъти в рамките на един месец всеки награден, като му предостави конкретни инструкции за получаване на наградата. Ако в рамките на един месец от първото уведомяване награденият не последва инструкциите за получаване на спечелената награда, то тя спира да е дължима от Шнайдер Елеткрик.

5.5. От всички интернет потребители, гласували за проект по свой избор, който да бъде отличен с наградата на публиката, трима души ще бъдат изтеглени на случаен принцип и ще бъдат наградени с мобилна лампа Mobiya. Всеки от тях ще бъде уведомен по email и може в срок от един месец да се свърже с Шнайдер Електрик България ЕООД за получаване на наградата. Ако в рамките на един месец някой от наградените не отговори на инициираната от Шнайдер Електрик ЕООД, то на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

6. Правни условия към кандидатурите

6.1. С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и дава съгласието си и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта, планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Шнайдер Електрик България ЕООД не носи отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.

6.2. С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява проектът му да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да предявява претенции във връзка с авторските и сродните им права в тази връзка и без да му се дължи допълнително възнаграждение за това.

6.3. С кандидатстването си в конкурса, интериорният дизейнер, архитектът и/или проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса. Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект и при условие, че има неговото изрично съгласие за това.

6.4. Всички участници имат ангажимент да пазят имиджа и доброто име на Шнайдер Електрик България ЕООД и да подпомогнат изграждането на добра репутация на конкурса.

6.5. Всички участници имат ангажимента сами да следят сроковете и кореспонденцията изпратена им от организатора на конкурса. За не спазване на сроковете или не подаване на допълнителна информация, Шнайдер Електрик България ЕООД не носи отговорност.

6.6. Шнайдер Електрик България ЕООД си запазва правото да промени наградите или сроковете в настоящия конкурс в случай на форсмажор. Нито една награда не се заменя от паричната си равностойност.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

при обработване на лични данни за участие в конкурс Елементи

Защита на личната информация

„ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121587769, е „администратор на лични данни” (нар. по-долу „Администраторът, „ние“). Това означава, че ние сме отговорни за начина, по който използваме Вашите лични данни. С Известието Ви уведомяваме за това как ще обработваме личните Ви данни, с оглед задължението ни за предоставяне на информация съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR“).

Принципи за Защита на Данните
Ние спазваме принципите за защита на данните и законодателството в областта на личните данни, което означава, че Вашите лични данни:

 • се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • се използват само за конкретни цели, които ние сме обяснили ясно, и не се използват по друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото за целите, които сме посочили;
 • са точни и в актуален вид;
 • се съхраняват в срок не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност.

Категории обработвана лична информация
Обработените лични данни включват: Име, Фамилия, Фирма, Телефон за контакт, email адрес

Цели на обработката на данните
Личната информация, която Субектите на данни предоставят на Шнайдер Електрик България ЕООД във връзка с отразяване на тяхното участие в конкурс Елементи ще бъдат съхранявани и обработвани от Шнайдер Електрик България ЕООД за нуждите на Конкурса, както и за публично представяне на участвалите проекти, резултатите от организираните от нас състезания, както и отличаване на състезатели.

Основание за обработване на Вашите лични данни
Осъществяваното от Администратора обработване на лични данни за посочените по-горе цели се основава на изричното и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субектите на данни, изявили желание за участие конкурс Елементи чрез регистрация.

Споделяне на лична информация – Международни трансфери на данни
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, като например:

 • дружества - доставчици на услуги (компании, които ще бъдат ангажирани с дейности свързани с осъществяването на „Конкурса“)
 • други дружества в групата на Администратора;
 • посетители на страниците на Администратора в социалните мрежи (Facebook и Instagram);
 • компетентни органи, когато това се изисква от закона.

Ние изискваме от всички трети лица да осигуряват сигурността на личните Ви данни и да спазват законодателството за защита на данните.

Шнайдер Електрик е глобална компания, а екипите, работещи по управление и поддържане изправността на пространството, използвано от Schneider Electric Industries SAS в облака Microsoft 365, включително от „Шнайдер Електрик България“ЕООД, могат да имат глобални или многостранни роли. Освен това те могат да бъдат разположени навсякъде по света, където работи Шнайдер Електрик, включително и извън Европейския съюз, в страни, които нямат еквивалентни стандарти за защита на личната информация като страната, от която идват хората. [За да се осигури високо ниво на защита на личната информация, където и да се обработва, Шнайдер Електрик е приела Политика за поверителност, в съответствие с която е достъпна и Декларация на Шнайдер Електрик за поверителност на личните данни: https://www.se.com/bg/bg/about-us/legal/data-privacy.jsp

Облакът Microsoft 365 се управлява от Microsoft Corporation, който обработва лична информация за целите на работата на системата. Лична информация може да бъде предоставена на компетентните органи, когато това се изисква от закона.

Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които това е строго необходимо за целите на изпълнението на тяхната дейност. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Период на запазване на данни
Личната информация ще се съхранява за една година след изтичане на конкурса Елементи.

Вашите права за защита на данните

 • Достъп до данните: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с Вас;
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им. Също така, имате правото да изискате данните Ви да бъдат изтрити, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
 • Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка;
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;
 • Преносимост на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това;
 • Право да оттеглите съгласието си: в случаите, в които Вие сте предоставили съгласието за обработване на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. Това може да стане по електронен път на следния имейл адрес: [email protected]

След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, моля свържете се с Администратора или длъжностното лице по защита на данните, чиито контакти са посочени по-долу.

При такова искане от Ваша страна може да е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лице, което няма право да ги получи.

Допълнителна информация
На групово ниво е определено длъжностно лице по защита на данните, което контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни от Администратора. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, както следва: DPO 35 rue Joseph Monier CS3023 92506 Rueil Malmaison-France или [email protected]

С оглед осигуряване възможност за непосредствен контакт и съдействие за защита на личните данни за България, можете да се свържете с нас, както следва: гр. София 1766, р-н Младост, Бизнес парк София, сграда 7Б, ет. 4. или [email protected]

Вие имате право да подадете жалба / оплакване по всяко време до българския надзорен орган - Комисията за Защита на Личните Данни.

Всички термини, използвани в настоящото известие, имат същите значения, както в GDPR.

Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще предоставим на Ваше разположение актуализираното известие всеки път, когато правим съществени промени.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

при обработване на лични данни при регистрация като участник в публичен вот на конкурс Елементи

Защита на личната информация

„ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ЕООД, ЕИК 121587769, е „администратор на лични данни” (нар. по-долу „Администраторът, „ние“). Това означава, че ние сме отговорни за начина, по който използваме Вашите лични данни. С Известието Ви уведомяваме за това как ще обработваме личните Ви данни, с оглед задължението ни за предоставяне на информация съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR“).

Принципи за Защита на Данните
Ние спазваме принципите за защита на данните и законодателството в областта на личните данни, което означава, че Вашите лични данни:

 • се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • се използват само за конкретни цели, които ние сме обяснили ясно, и не се използват по друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 • са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото за целите, които сме посочили;
 • са точни и в актуален вид;
 • се съхраняват в срок не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност.

Категории обработвана лична информация
Обработените лични данни включват:
Име, Фамилия, email адрес

Цели на обработката на данните
Личната информация, която Субектите на данни предоставят на Шнайдер Електрик България ЕООД във връзка с регистрацията им като участник в публичен вот на конкурс Елементи ще бъдат съхранявани и обработвани от Шнайдер Електрик България ЕООД за нуждите на провеждането на публичен вот по време на Конкурса.

Дейностите по обработка на информация за участие в конкурс Елементи са във връзка с желанието на Шнайдер Електрик България ЕООД да насърчи развитието на дейността на студиа за интериорен дизайн и архитектура.

Основание за обработване на Вашите лични данни
Осъществяваното от Администратора обработване на лични данни за посочените по-горе цели се основава на изричното и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субектите на данни, изявили желание да бъдат регистрирани като участник в публичен вот на конкурс Елементи.

Споделяне на лична информация – Международни трансфери на данни
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, като например:

 • дружества - доставчици на услуги (компании, които ще бъдат ангажирани с дейности свързани с осъществяването на Конкурса)
 • други дружества в групата на Администратора;
 • компетентни органи, когато това се изисква от закона.

Ние изискваме от всички трети лица да осигуряват сигурността на личните Ви данни и да спазват законодателството за защита на данните.

Шнайдер Електрик е глобална компания, а екипите, работещи по управление и поддържане изправността на пространството, използвано от Schneider Electric Industries SAS в облака Microsoft 365, включително от „Шнайдер Електрик България“ЕООД, могат да имат глобални или многостранни роли. Освен това те могат да бъдат разположени навсякъде по света, където работи Шнайдер Електрик, включително и извън Европейския съюз, в страни, които нямат еквивалентни стандарти за защита на личната информация като страната, от която идват хората. [За да се осигури високо ниво на защита на личната информация, където и да се обработва, Шнайдер Електрик е приела Политика за поверителност, в съответствие с която е достъпна и Декларация на Шнайдер Електрик за поверителност на личните данни: https://www.se.com/bg/bg/about-us/legal/data-privacy.jsp

Облакът Microsoft 365 се управлява от Microsoft Corporation, който обработва лична информация за целите на работата на системата. Лична информация може да бъде предоставена на компетентните органи, когато това се изисква от закона.

Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които това е строго необходимо за целите на изпълнението на тяхната дейност. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Период на запазване на данни
Личната информация ще се съхранява в срок от шест месеца след изтичане на конкурса Елементи.

Вашите права за защита на данните

 • Достъп до данните: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с Вас;
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им. Също така, имате правото да изискате данните Ви да бъдат изтрити, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
 • Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка;
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;
 • Преносимост на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това;
 • Право да оттеглите съгласието си: в случаите, в които Вие сте предоставили съгласието за обработване на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. Това може да стане по електронен път на следния имейл адрес: [email protected]

След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, моля свържете се с Администратора или длъжностното лице по защита на данните, чиито контакти са посочени по-долу.

При такова искане от Ваша страна може да е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лице, което няма право да ги получи.

Допълнителна информация
На групово ниво е определено длъжностно лице по защита на данните, което контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни от Администратора. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, както следва: DPO 35 rue Joseph Monier CS3023 92506 Rueil Malmaison-France или [email protected]

С оглед осигуряване възможност за непосредствен контакт и съдействие за защита на личните данни за България, можете да се свържете с нас, както следва: гр. София 1766, р-н Младост, Бизнес парк София, сграда 7Б, ет. 4. или [email protected]

Вие имате право да подадете жалба / оплакване по всяко време до българския надзорен орган - Комисията за Защита на Личните Данни.

Всички термини, използвани в настоящото известие, имат същите значения, както в GDPR.

Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще предоставим на Ваше разположение актуализираното известие всеки път, когато правим съществени промени.